duminică, 10 ianuarie 2016

Ce trebuie să ştii despre incubaţie ?

Pentru o corectă gestionare a incubaţiei trebuie luat în considerare, în primul rând, grijă pentru ouă şi următoarele puncte critice:
  • Recoltarea ( cu mana, automatica)
  • Dezinfectia
  • Racirea
  • Pastrarea
  • Incubatia

Recoltarea
Ouăle nu trebuie recoltate de multe ori ( 3 – 4 ori pe zi) pentru a evita contaminarea ambientală. Nu se recomandă spălarea ouălor deoarece apa înlătura finul strat protector al oului.
Prima triere : eliminarea ouălor murdare, crăpate, prea mici, prea mari, sau cu malformaţii
A doua triere : eliminarea ouălor cu gălbenuş dublu sau cu structura coji neadecvate.
Dezinfecţia
Se face tot timpul înainte de punerea la păstrare.
– tratament prin fumegatie cu formol gazos ( tratament preferenţial)
– tratament cu UV ( tratament mai puţin eficace)
– tratament cu Ozon ( tratament mai puţin eficace)
– Nebulizare cu apă oxigenată ( tratament mai putn eficace)
Răcirea
Practică foarte importantă, din cauză că sub 26 °C diviziunea celulară a embrionului încetineşte şi se opreşte la 21 °C.
Răcirea ouălor trebuie făcută la 21°C până la patru ore de la depunerea oului (diviziunea celulară continua timp de 5 ore de la depunere, creştere procentual mortalitatea embrionară precoce).
Stocarea
Ouăle dezinfectate şi răcite, depozitate într-un spaţiu cu temperatură între 13 – 15 °C şi cu umiditatea relativă de 75-80% pentru că oul să nu piardă prea multă apă inaite de incubaţie.Ouăle pentru incubat nu trbuie să fie mai vechi de o săptămână sau mai proaspete de 3 zile. Rata de ecloziune după o săptămână este de 90%, de 80% după două săptămâni, de 65% după 3 săptămâni şamd.
Trebuie cunoscut faptul că embrionul moare la – 2 °C şi că organele sale încep să se dezvolte în mod neregulat de la 27 °C.
Pentru a fovoriza ecloziunea, în ziua precedentă a punerii ouălor la incubaţie, ouăle trebuie transferate într-un incinta incalizitala 34 °C, apoi în incubator unde suporta o nouă dezinfecţie.
Conservarea ouălor înainte de incubaţie are următoarele consecinţe:
– Prelungeşte timpul ecloziuni ( după primele 5 zile oricare zi de conservare ulterioară întârzie cu o oră ecloziunea)
– Diminuează eclozarea (din cauza pierderi vaporilor de apă şi dioxid de carbon)
Incubaţia
Procesul prin care ouăle dezinfectate din nou sunt poziţionate în compartimentele incubatoarelor cu vârful ascuţit în jos, sau cu camera de aer în sus, pentru a garanta dezvoltarea embrionala.
Incubatorul trebuie pregătit cu 2 – 3 zile înainte de începerea incubaţiei. În această perioadă se poate regla temperatura şi umiditatea fără a pune în pericol ouăle. Eventualele reglaje făcute în perioada în care ouăle sunt în incubator pot prelungi sau scurtă perioadă embrionară şi cu siguranţă scad ecloziunea. Trebuie verificat şi sitemul de întoarcere automată a ouălor.
Condiţiile atmosferice din încăperea unde este ţinut aparatul trebuie să fie constante pe toată perioda de incubaţie. Nu începeţi să incubaţi dacă nu ajunge aparatul la condiţiile optime de temperatură şi umiditate. O dată ce ouăle au fost aşezate în incubator nu modificaţi temperatura timp de următoarele 4 ore, doar dacă aceasta creşte peste valoarea de 102,2°F ( 39°C). După 4 ore efectuaţi ajustările necesare pentru a avea o temperatură 99,5°F ( 37.5°C) şi umiditatea de 52%. Temperatura de incubaţie nu trebuie să varieze mai mult de 0,5°F în raport cu temperatura optimă. Trebuie avut în vedere că dacă temperatura creşte peste 102,2° F (39° C) incubaţia se poate compromite.
În incubator polul bont al oului trebuie să fie tot timpul mai sus de cât cel acut. Embrionul se orientează în ou în aşa fel încât capul se va dezvolta în proximitatea polului opus unde este localizată şi camera de aer. Dacă polul acut e mai înalt decât cel bont viitorul pui se va dezvolta divers, embrionul orientat în mod greşit nu se va naşte.
Sursa agroleand

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii