miercuri, 6 martie 2013

Bancherii: „Moda“ insolvenţelor trebuie să se termine. Insolvenţa este o realitate prin care economia se curăţă, răspund practicienii

Bancherii consideră că circa 70% dintre firmele care apelează la procedura insolvenţei o fac deoarece consideră că este "la modă" să realizeze un "haircut" (o reducere substanţială a datoriilor), dar această situaţie trebuie să înceteze. De cealaltă parte, ministrul economiei Varujan Vosganian susţine reorganizarea companiilor de stat prin această procedură, despre care consideră că "ajută la funcţionarea economiei şi nu la compromiterea ei". Între aceste puncte de vedere s-au derulat ieri discuţiile în cadrul seminarului "De la insolvenţă la restructurare: cum pot reveni în piaţă firmele cu ajutorul reorganizării judiciare", organizat de ZF. 

Insolvenţele continuă să dea bătăi de cap mediului de business, în condiţiile în care circa 100.000 de firme au intrat în incapacitate de plată în ultimii cinci ani, iar ponderea celor care s-au însă­nă­toşit sau au şanse să o facă nu depăşeşte 5-6%.
Situaţia dificilă va conti­nua şi în acest an, când o serie de grupuri locale vor epuiza re­sur­sele care le-au ţinut în viaţă în ultimii ani, în timp ce statul, prin Ministerul Econo­mi­ei, încurajează re­or­ga­­ni­za­rea prin insolvenţă, după ce în ultimul an a deschis cutia pan­do­rei prin declan­şarea pro­ce­durii la Hidro­electrica şi Oltchim.
Aproape toate companiile de stat din portofoliul AVAS şi de la ANAF ar fi con­siderate insolvente la o anali­ză amănunţită, iar obli­gaţia autorităţilor este aceea de a revigora aceste companii şi de a le face pri­va­tizabile, a decla­rat mi­nis­trul eco­nomiei Varujan Vosga­nian în cadrul seminarului pe tema insolvenţei organizat de ZF, în parteneriat cu firmele RVA Insolvency, ZRP Insolvency, Five Advisory, BDO Business Restructuring şi SCA Stratulat Oncescu.
"La nivelul administraţiei de stat vom trata insolvenţa cu respectul cuvenit, ca o instituţie care ajută la funcţionarea eco­nomiei şi nu la compro­miterea ei", a mai spus ministrul.
"Pentru o foarte mare parte din societăţi, circa 70%, consider că insolvenţa este o modă, nu o necesitate", a de­clarat, pe de altă parte, Octa­vian Marcu, director restruc­turing & workout în cadrul băncii elene Piraeus. "Această modă, practicată de către opor­tunişti, trebuie să se termine şi chiar dacă pentru 2013 sunt aştep­ta­te poate la fel de multe cazuri de insolvenţă, cred că suntem pe ultima sută de metri cu fenomenul insolvenţelor", a mai spus reprezentantul Piraeus.
Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Naţio­nale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), aruncă oarecum "pisica" în curtea băncilor, despre care consideră că au amânat luarea unor măsuri drastice la timp pentru a nu-şi strica bilanţurile. "Băncile au băgat sub preş do­sarele în toţi aceşti ani şi unde am ajuns? La o rată a credi­telor neperfor­man­te de 17%", a spus Stă­nes­cu, care a pre­zen­tat statis­tici con­form cărora cir­ca 28.000 de socie­tăţi au in­trat în insol­­venţă în 2012, com­pa­­rativ cu un nivel de 5.000-6.000 de firme în 2005-2006.
Partea pozitivă pentru ju­că­torii implicaţi în această pia­ţă este legată de faptul că după cir­ca patru ani de criză au înce­put să apară primele companii ca­re au reuşit să se reor­ganizeze prin procedura insolvenţei, iar interesul pentru activele acestor firme este în uşoară creştere, astfel că au început să apară tranzacţii.
Cu sau fără "modă", imaginea antre­prenorilor care se confruntă cu insolvenţa este afectată. "Vom rămâne cu o ştampilă de firmă care a trecut prin procedura insolvenţei", apre­ciază Ioana Necula, CEO al firmei Inter­national Leasing, care în 2010 a intrat în insolvenţă, iar în acest an intenţionează să închidă procedura după trei ani de reorganizare.
Pentru numeroase firme reorganizarea în­seam­nă şi cedarea pachetului de control cu si­tuaţii dintre cele mai variate, în care în acţionariat au intrat bănci, investitori strategici, "vulturi" imobiliari sau chiar preluări ostile, situaţie care a avut loc în cadrul producătorului Prod­lacta Braşov, preluat de către "magnatul laptelui" din Republica Moldova.
"În ultima perioadă am observat un oarecare interes mai mare pentru activele fir­melor aflate în insolvenţă, ţi­nând cont că am avut tran­zacţii precum Tower Center, Prodlacta Braşov sau La­minorul Focşani", a decla­rat Ştefan Dumitru, partener în cadrul firmei RVA Insolvency.
Tot pentru vânzare sau cel puţin o schimbare de management intenţionează şi statul să deschidă procedura insolvenţei pentru mai multe companii deţinute. "Eu am în vedere insolvenţa ur­mată de privatizare. Dacă facem o evaluare a companiilor noastre, cele care sunt în portofoliul AVAS şi cele pe care dorim să le preluăm de la ANAF, mai toate sunt în insolvenţă", a mai spus Vosganian.
"Cu privire la intrarea firmelor în insolvenţă, eu con­si­der că nu este vorba atât de o modă, cât de o necesitate. Consider însă că ar fi nevoie ca procedura să fie deschisă mai devreme, nu când firmele sunt la stadiul de reanimare", a declarat şi Geanina Oancea, partener în cadrul firmei BDO Business Restructuring.
Toată situaţia ultimilor ani, cu avalanşa de firme in­trate în insolvenţă şi fali­ment, a afectat şi încrederea inves­titorilor străini care analizau piaţa locală pentru achiziţii.
"Am întâlnit investitori interesaţi să vină aici, a căror reticenţă nu le-a permis să facă acest pas. Ei trebuie să primească încredere de la noi, să înţeleagă avantajele şi riscurile. Practica neuni­tară în insolvenţă este un element care descura­jează investitorii", apreciază avocatul Ramona Oncescu, managing partner în cadrul firmei Stratulat Oncescu.
Pentru a gestiona mai bine zecile de mii de ac­tive şi proprietăţi care au intrat pe mâna lichi­datorilor, UNPIR va lansa în următoarele săptămâni un portal care va reuni toate activele prac­ti­cienilor propuse spre vânzare. Totodată, recent a fost înfiinţat şi un institut de pre­gătire a practicienilor în insolvenţă, condus de către Simona Miloş.
Până să fie mai bine pe această piaţă, în acest an ar putea fi mai rău, cu un număr poate mai mic de firme intrate în insolvenţă, dar cu o valoare totală a creanţelor şi activelor mai ridicată, a punctat Elena Cosma, co-managing partner al ZRP Insolvency.
Sursa ZF

2 comentarii:

  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

    RăspundețiȘtergere
  2. De aceasta inventie numita insolventa au profitat niste politicieni si oameni de afaceri cu statul. Se pare insa ca acum se pune capac, ca doar ciolanul nu este pentru toti. Nu?

    RăspundețiȘtergere

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii