sâmbătă, 2 martie 2013

Aratul efectuat primăvara cu ajutorul plugurilor cu cormane lamelarePlugurile cu cormane au înregistrat în ultimul timp o evoluţie spectaculoasă.


Plugurile cu cormane au înregistrat în ultimul timp o evoluţie spectaculoasă. Cu toate că pe plan mondial lucrarea fundamentală a solului a început să fie executată şi cu alte maşini, de concepţie cu totul diferită de aceea a plugurilor cu cormane, totuşi acestea din urmă continuă să deţină ponderea de bază în executarea lucrării de arat. Mai mult decât atât, în conceperea construcţiei şi funcţionării plugurilor moderne cu cormane s-a investit mult efort intelectual şi s-au creat exemplare de o creativitate nebănuită.
Cele mai noi construcţii de pluguri dispun de o capacitate de adaptare deosebită la noile tehnologii de lucrare a solului. Soluţiile tehnice adoptate sunt capabile să ofere un mare grad de adaptabilitate la categoriile de sol, stare a terenului, grad de acoperire cu resturi vegetale, potenţialul bazei energetice etc. Un exemplu concludent îl reprezintă plugurile cu cormane lamelare care sunt preferate de agricultorii din Uniunea Europenă. Pe solurile grele şi foarte grele, cu umiditate ridicată, mlăştinoase, tip lăcovişte, cormanele clasice nu execută o arătură de calitate. În scopul eliminării acestui neajuns, pe plan mondial, s-a trecut la realizarea cormanelor cu lamele (benzi, fâşii), care s-au dovedit că lucrează foarte bine pe astfel de soluri.

Apariţia şi evoluţia cormanelor lamelare
Apariţia cormanelor lamelare (cu fâşii), nu este de dată recentă. Primele cormane lamelare au fost realizate de către Bajac în Franţa, încă în anul 1900. El a echipat varianta sa de plug reversibil cu astfel de cormane (figura 1).
În decursul timpului firmele constructoare de pluguri din lume au realizat noi variante de cormane lamelare şi le-au perfecţionat pe cele existente astfel încât, în prezent, există o varietate de astfel de cormane care să lucreze în bune condiţii pe toate tipurile de sol.
Marea majoritate a producătorilor de pluguri din lume oferă, pe lângă cormanele clasice şi cormane cu lamele. Dintre firmele care realizează acest tip de cormană amintim: firmele germane Rabe-Werk, Lemken, Eberhardt, Vogel&Noot, Krone, Frost; firmele austriece Landsberg, Regent, Pöttinger; firmele franceze Kuhn-Huard, Gregorie-Besson; firma italiană Nardi; firma norvegiană Kverneland şi firmele  americane John Deere, Case, Massey Ferguson.

Avantajele utilizării plugurilor cu cormane lamelare
Unii cercetători străini au comparat atât din punct de vedere energetic cât şi din punct de vedere al consumurilor specifice cormanele clasice cu cele lamelare. Au mai studiat şi aspecte legate de calitatea lucrărilor. Concluziile sunt următoarele:
• Cormanele lamelare lucrează în condiţii foarte bune pe toate tipurile de sol;
• Avantajul principal al cormanelor lamelare este reprezentat de capacitatea lor de a lucra bine solurile grele şi cu umiditate ridicată;
• Cormanele lamelare reduc dimensiunile bulgărilor de sol, şi realizează o arătură mai bine mărunţită şi mai uşor de lucrat ulterior;
• În condiţiile specifice ale interacţiunii dintre lamele şi sol, acesta nu se lipeşte pe suprafaţa cormanei, indiferent de tipul solului pe care-l  lucrează;
• Cormanele lamelare reduc forţa de tracţiune pe toate tipurile de sol, dar mai ales pe solurile cu umiditate ridicată (pe aceste soluri forţa de tracţiune se reduce cu peste 20%);
• Economia de energie la executarea lucrării cu astfel de cormane, este o particularitate a plugurilor respective;
• Prin folosirea lamelelor interschimbabile( înlocuibile ) se reduc costurile la piesele de uzură;
• Prezenţa unei divergenţe între lamele, face ca pietrele să se autoelimine.
Din încercările realizate de către cercetătorii de la Universitatea germană Hohenheim şi de la “Institutul pentru Tehnică Agrară” din Stuttgart asupra comportării cormanelor lamelare ce echipează plugurile Rabe-Werk, a rezultat că pe un sol argilos, cu umiditatea de 19%, valoarea forţei specifice de rezistenţă la tracţiune a plugului echipat cu cormane lamelare este mai mică cu 20% faţă de cea a plugului echipat cu cormane clasice, pe întreaga gamă de viteze de lucru. Variaţia forţei specifice de rezistenţă la tracţiune cu plugurile cu cormane clasice, respectiv cu lamele, în funcţie de viteza de lucru este prezentată în figura 6.
În ceea ce priveşte forma constructivă a trupiţei, la plugurile cu cormană a apărut conceptul care vizează realizarea de organe de bază şi organe schimbabile, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară procesul de arat. În acest scop, firma germană Lemken a realizat trupiţa Dural (figura 7). Pe bârsă se pot monta atât cormane clasice cât şi cu lamele. Cormana clasică nu are găuri de fixare în zona centrală, iar lamelele se pot schimba independent.
Vârfurile brăzdarelor sunt, de asemenea schimbabile. Călcâiul plazului, prin forma simetrică, poate fi inversat de patru ori, iar cuţitul plazului poate fi fixat în spatele zonei de contact cu solul, evitând orice blocare a pietrelor în spaţiul dintre cuţit şi conturul cormanei sau brăzdarului.

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(39)/2006

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii