luni, 17 octombrie 2011

Liderul şi locul 5 din asigurări de viaţă şi-ar putea schimba proprietarii

Liderul şi locul 5 din asigurări de viaţă şi-ar putea schimba proprietarii

publicat in Asigurari pe 5 August 2011, 17:20
Grupul olandez ING ia în calcul vânzarea directă a operaţiunilor de asigurări
Compania ING Asigurări de Viaţă, liderul pieţei româneşti de profil şi parte a grupului financiar olandez ING, ar putea fi vândută, până în 2013, de către acţionarul majoritar, unui alt asigurator multinaţional. Asta pentru că, potrivit Reuters, olandezii iau în calcul renunţarea la planul iniţial, care prevedea listarea la bursă a diviziilor din Europa şi Asia, prin oferte publice iniţiale (Initial Public Offerings - IPO).
Grupul olandez ar putea ob­ţine mult mai mulţi bani dacă ar renunţa la planul de listare la bursă a ope­ra­ţiunilor sale de asigurări din Eu­ro­pa şi Asia şi, în schimb, ar vin­de direct cele două divizii, având de ales din­tr-o lungă listă de potenţiali cum­părători interesaţi, se arată în­tr-o anali­ză a Reuters.

Potenţialii cumpărători au făcut coadă
Potrivit Reuters, o vânzare di­rectă ar permite ING să beneficieze mult mai mult de pe urma valorii mari a activelor din asigurări pe care le de­ţi­ne în Europa de Est şi în Asia. Asta pentru că, în eventualita­tea unei vânzări directe, spre deo­se­bire de varianta IPO, cele două di­vi­zii nu ar mai fi oferite „la gră­ma­dă” cu afacerile de asigurări din Olan­da, unde portofoliile de poliţe de asigurare se tranzacţionează în prezent la preţuri inferioare valorii contabile a acestora.
„Sunt mulţi cei interesaţi de aceste operaţiuni. Mulţi potenţiali cum­pă­rători au stat de vorbă cu cei de la ING pentru a-şi semnala in­teresul. Ei ştiu că există interes, aşa că este o chestiune care ţine de preţ”, a de­cla­rat, pentru Reuters, un bancher de in­vestiţii care a cerut să nu i se divulge numele. Alţi doi ban­cheri de inves­ti­ţii au declarat că „un lung şir” de com­panii de asigurări au purtat dis­cuţii informale cu ING pe acest su­biect de la începutul acestui an.
Potrivit surselor Reuters, germa­nii de la Allianz s-ar fi numărat prin­tre cei care au luat în calcul, anul acesta, achiziţia de active de asigu­rări ale ING, însă ulterior şi-ar fi pierdut interesul. Alţi asiguratori eu­ropeni, cum ar fi Zurich Finan­cial, Generali, Axa sau Munich Re, au re­fu­zat să comenteze. 

Interes mare pentru Europa de Est
Una dintre probleme este evaluarea cu acurateţe a operaţiunilor euro­pene şi asiatice, în condiţiile în care se aşteaptă ca ING să finalizeze, în a doua parte a acestui an, procesul de alocare a volumului de dato­rii la ni­velul acestor divizii, comen­tează Reuters. Business-ul eurasiatic al ING are o valoare contabilă de 15 mi­liarde de euro, care va fi reevaluată în scădere odată cu luarea în calcul a datoriilor.
Cea mai mare divizie din cadrul acestui complex este cea din Bene­lux, cu o valoare contabilă de 8,5 mi­liarde de euro. Este, de asemenea, cea mai puţin atrăgătoare dintre di­vizii, fără perspective de creştere şi repre­zen­tând o presiune mare pe ca­pitalul ori­cărui potenţial cumpă­ră­tor. Asigu­ra­torii olandezi sunt eva­­luaţi de piaţă, în medie, la un preţ reprezentând de 0,5-0,6 ori va­loarea lor contabilă.
Spre comparaţie, există un in­te-res enorm pentru asiguratorii din Euro­pa de Est şi din Asia, care se pot vinde la preţuri care ajung şi la dublul va­lorii lor contabile. Astfel încât ală­tu­rarea celor trei divizii în cadrul unei operaţiuni de listare la bursă ar avea ca rezultat faptul că preţul obţinut de ING de la investitori va fi tras drastic în jos de divizia din Benelux. „Ar obţine un nivel de preţ reprezentând de 1,1 ori valoa­rea contabilă, ceea ce ar evalua business-ul din Europa şi Asia la 10,1 mi­liarde de euro”, spune analistul Cor Kluis de la Rabobank. În plus, vân­zarea separată a celor trei divizii re­gionale ar permite ING să beneficie­ze de o primă de preluare din partea cumpărătorilor, care ar putea ajunge până la 30%. În acest caz, pre­ţul de vânzare s-ar majora până la de 1,5 ori valoarea contabilă.
Pe de altă parte, în ipoteza vân­ză­rii separate a diviziilor de asigu­rări, ING trebuie să ţină seama de riscul de a rămâne „în braţe” cu bu­siness-ul neprofitabil din Bene­lux, din lipsă de cumpărători interesaţi. De asemenea, momentul vân­zării trebuie ales cu gri­jă. „ING nu este singura instituţie ban­cară ce ur­mea­ză să-şi vândă acti­vele din asigurări. Pericolul este acela că vor fi prea multe companii scoase la vân­zare concomitent în 2012 şi 2013”, a de­clarat un înalt oficial al unui asigurator european de top, sub protecţia anonimatului.

Listarea e doar scenariul de bază
Grupul ING trebuie să-şi separe operaţiunile bancare şi cele de asigu­rări şi să renunţe la o serie de active, aceste sarcini reprezentând condiţiile puse de Comisia Euro­pea­nă în 2009 pentru a aproba sprijinul financiar de 10 miliarde de euro primit de ING de la statul olandez pentru a face faţă crizei financiare. Directorul general al grupului ING, Jan Hommen, în vârs­tă de 68 de ani, care anterior a deţinut funcţia de director financiar la producătorul de aluminiu Alcoa, iar apoi la Philips Electronics, s-a ocupat de această chestiune încă de la prelua­rea func­ţiei de CEO la ING, în urmă cu doi ani.
„Jan Hommen s-a dovedit a fi un negustor foarte pe fază atunci când a vândut operaţiunile de asigurări şi pensii private ale ING din Ame­rica Latină unei companii locale re­lativ necunoscute, GrupoSura din Colum­bia, contra sumei de 2,6 mi­liarde de euro”, comentează Reu­ters. Planul iniţial al ING era ca şi a­ceastă divizie să fie listată la bursă, însă în cele din urmă s-a decis vånzarea ei directă.
Ultimele declaraţii ale lui Hom­men spun că procesul de pregătire a flotării bursiere a diviziilor din Eu­ra­s­ia şi Statele Unite este în curs, lis­ta­rea urmând a avea loc în 2012. Însă ex­primarea propriu-zisă, care vorbeş­te despre „scenariul de bază” al IPO-urilor, sugerează că cei de la ING nu exclud deloc varianta vân­ză­rii directe a acestor operaţiuni.


ING - lider local pe life şi pensii private
ING Asigurări de Viaţă SA, fostă Nederlanden Asigurări de Viaţă România SA, este controlată de grupul ING prin intermediul subsidiarei ING Continental Europe Holdings, care deţine 99,99% din acţiunile asiguratorului român.
În primele şase luni din 2011, ING Asigurări de Viaţă a subscris prime brute de 272,7 milioane de lei, uşor sub nivelul din perioada similară a anului trecut (275,6 milioane de lei), iar profitul brut a scăzut cu aproape 47%, de la 28,4 la 15,1 milioane de lei. Compania a terminat anul trecut cu subscrieri de 543,41 milioane de lei, în creştere faţă de 2009 (527,06 milioane de lei) şi s-a menţinut pe primul loc în topul cotei de piaţă. În 2010 profitul a fost de 38,88 milioane de lei, aproape la jumătate faţă de nivelul din anul anterior (77,32 milioane de lei). 
Pe pilonul II de pensii private, fondul ING era lider de piaţă după primele şase luni din 2011, cu active nete de aproape 2,09 miliarde de lei şi 1,67 milioane de participanţi. Pe pilonul III, fondul ING Optim era lider la 30 iunie 2011, cu active nete de 127,12 milioane de lei şi peste 70.000 de participanţi, iar fondul ING Activ se clasa pe 4, cu active nete de 49,24 milioane de lei şi 25.257 participanţi.

Aviva a scos România din rândul pieţelor strategice
Potrivit unui document privind strategia de business, publicat de a­si­guratorul britanic Aviva în noiembrie 2010, compania a identificat un număr de pieţe pe care inten­ţio­nea­ză să-şi concentreze efortul de dez­voltare, iar Ro­mânia, Cehia şi Ung­a­ria nu figurează printre acestea. În context, săptămâna trecută, „Fi­nan­cial Times” (FT) a relatat, citând sur­se apropiate situaţiei, că fostul director general al diviziei din Asia a grupului AIG, Mark Wil­son, încear­că să atragă investitori privaţi pentru a licita la achiziţia unor active ale Aviva, între care şi operaţiunile din România.

Dimensiuni „relativ mici”
Wilson s-ar afla în faza iniţială a procesului de strângere de fonduri, notează FT. El a declarat recent, în­tr-un interviu chiar pentru FT, că e­xis­­tă suficient capital disponibil pentru investiţii pe pieţele emergente şi că analizează o serie de oportunităţi. 
Aviva Plc analizează posibila vân­zare a operaţiunilor mai mici din Eu­ropa de Est şi Asia, pentru a se concentra pe 12 pieţe-cheie, no­tează FT. Pieţele „non-core” din Europa de Est in­clud România, Ungaria şi Ce­hia, fiind evalua­te de analişti la circa 100 de milioane de lire sterline, în timp ce afacerile din Asia, care in­clud Singapore, Malaezia, Coreea de Sud, Indonezia, Sri Lanka şi Hong Kong, ar putea aduce fonduri de 400 de milioane de lire sterline.
O ofertă de achiziţie a tuturor o­pe­raţiunilor „non-core” ale Aviva ar atrage atenţia grupului, potrivit unei surse, chiar dacă este greu de imaginat cum ar funcţiona acestea ca o singură companie. Activităţile din Euro­pa ale Aviva nu au atras încă un in­te­res major, potrivit ban­cherilor, deoa­rece au dimensiuni relativ mici.

Pierderi în 2009 şi 2010
Aviva Asigurări de Viaţă SA a subscris în 2010 prime brute de asi­gu­rare în valoare totală de 88,89 mi­li­oane de lei, cu 12,8% sub nivelul din 2009, şi s-a clasat pe locul 5 în to­pul asiguratorilor de viaţă ro­mâni, după cota de piaţă. În 2010 pierde­rile Aviva au fost de 19,9 milioane de lei, în scădere cu 6,7% faţă de 2009. 
Aviva mai deţine în România o companie de administrare a fondu­rilor de pensii private obligatorii (pi­­lonul II) şi facultative (pilonul III). Pe pilonul II, fondul Pensia Viva, administrat de Aviva Pensii, avea, la jumătatea acestui an, active nete de 357,28 milioane de lei, si­tuându-se pe locul 5 din 9 în topul co­tei de piaţă, şi 395.666 de participanţi (locul 4). Pe pilonul III, fondul Pensia Mea avea, la 30 iunie 2011, active nete de 21,01 milioane de lei (locul 6 din 13) şi 10.076 de participanţi (locul 6). sfin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii