sâmbătă, 23 iulie 2016

BULETINUL DE ANALIZĂ A APEI POTABILE. INDICATORII REGĂSIŢI ÎN BULETINELE DE ANALIZĂ.

Buletinul de analiză a apei potabile este un raport care furnizează informaţii referitoare la provenienţa apei potabile şi comparând diverse caracteristici şi componente ale acesteia cu standardele impuse de legislaţia în vigoare (Legea 458/2002 şi Legea 311/ 2004).
În Bucureşti, laboratorul Apa Nova Bucureşti efectuează analize ale apei potabile conform unui program lunar din diferite zone ale Capitalei, clar definite, în funcţie de numarul de locuitori. Sunt prelevate probe de apă potabilă din 49 de puncte fixe de recoltare, stabilite pe zone de alimentare cu apă.
Ce reprezintă indicatorii din buletinul de analiză a apei potabile?
Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi de modul de furnizare, precum şi apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.
Mirosul şi gustul apei sunt date de schimbarea caracteristicilor acesteia (existenţa unor substanţe, săruri minerale şi gaze dizolvate).
Culoarea apei este dată de substanţele dizolvate de natură, minerale sau organice.
Turbiditatea apei este caracterizată prin lipsa de transparenţă a acesteia, ca urmare a existenţei unor particule fine aflate în suspensie.
pH-ul reprezintă indicele care defineşte aciditatea apei.
Conductivitatea indică totalitatea sărurilor dizolvate în apă.
Clorul rezidual liber reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfecţie pentru asigurarea protecţiei sanitare a acesteia.
Amoniul, nitriţii şi nitraţii indică modificări în timp ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi.
Oxidabilitatea reprezintă totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă.
Duritatea totală reprezintă caracteristicile ce le conferă apei compuşii de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.
Aluminiul este prezent în apă în mod natural şi indus în urma procesului de tratare pentru obţinerea apei potabile.
Bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi, clostridium perfringens sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezenţa în apă poate provoca boli hidrice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii