duminică, 17 mai 2015

Lucerna şi trifoiul, furaje de volum în hrana animalelor de fermă

Lucerna şi trifoiul sunt principalele furaje de volum folosite în hrana animalelor. Cele două culturi sunt cele mai valoroase plante de nutreţ, asigurând mari cantităţi de proteină naturală la hectar. Aceste furaje pot fi administrate în hrana animalelor atât sub formă de masă verde la iesle cât mai ales sub formă de fân, semifân, siloz pe timpul iernii. 

Lucerna se întâlneşte mai ales în zona de şes, unde sunt precipitaţii mai reduse, şi reprezintă cea mai valoroasă leguminoasă pentru hrana animalelor de fermă. Trifoiul se cultivă în zona colinară, de deal şi chiar submontană, zone cu precipitaţii mai bogate. Lucerna rezistă în cultură 5-6 ani iar trifoiul 2-3 ani. În ceea ce priveşte administrarea în hrana animalelor se recomandă: 


 • Sub formă de masă verde proaspăt cosit pentru cai, porci şi păsări.

 • Tot sub formă de masă verde, cosită dar pălită pentru rumegătoare (vaci, oi,capre). În caz de nepălire se produc se produc grave tulburării digestive (meteorism, indigestii) care de cele mai multe ori duc la sacrificarea animalelor.

 • Nu se recomandă păşunatul lucernei şi trifoiului.

 • De asemenea, pe timp ploios, cele două culturi nu se vor administra animalelor rumegătoare.

 • Altă formă de administrare a lucernei şi trifoiului o reprezintă fânurile, recoltat manual şi mecanic, care după uscare se depozitează în şuri sau şoproane fie sub formă de vrac, fie balotat.


Lucerna şi trifoiul sunt un excelent furaj pentru animalele de reproducţie, vaci de lapte, şi în special animale gestante. În sistem gospodăresc de creşterea porcilor cele două culturi pot intra în raţia animalelor până la 50-70%, în raport de frăgezimea plantei. De asemenea se mai pot folosi, lucerna şi trifoiul, cu succes în furajarea: găinilor, raţelor, curcilor şi gâştelor.

Cantitatea de masă verde recomandată să se asigure la diferite specii de animale:


 • vaci în lactaţie 45-50 kg/cap;

 • tineret bovin 20-25 kg/cap;

 • cabaline 30-50 kg/cap;

 • oi 3-8 kg/cap;

 • porci adulţi 5-6 kg/cap.


Cantitatea de fân recomandată: 


 • vaci în lactaţie 6-9 kg/cap;

 • tauri reproducţie 5-8 kg/cap;

 • tineret reproducţie 2-6 kg/cap;

 • ovine adulte 0,5-1 kg/cap;

 • berbeci 1-1,5 kg/cap;

 • cabaline 10-12 kg/cap.


Autor: ing. Ioan Costin Sursa recolta.eu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii