joi, 9 aprilie 2015

Ingrasaminte complexe cu sulf pentru Grâu

- IMPORTANȚA FERTILIZĂRII CU SULF LA CEREALELE PĂIOASE DE TOAMNĂ -   Potenţialul de producţie de boabe in condiţii optime variază în limite foarte largi: 2000-10000 kg/ha. Fertilizarea este unul dintre elementele tehnologice cu cel mai mare impact asupra producţiei.


Recomandări pentru fertilizarea culturilor de cereale păioase de toamnă

IMPORTANȚA FERTILIZĂRII CU SULF LA CEREALELE PĂIOASE DE TOAMNĂ

Potenţialul de producţie de boabe în condiţii optime variază în limite foarte largi: 2000-10000 kg/ha. Fertilizarea este unul dintre elementele tehnologice cu cel mai mare impact asupra producţiei. 

Fertilizarea minerală se aplică în funcţie de gradul de fertilitate a solurilor și consumul specific.  
Ca exemplu consumul specific al grâului de toamnă/ 1000 kg producţie de boabe și paiele aferente :
 N: 27 kg, P2O5: 11 kg, K2O:18 kg, CaO: 6 kg, MgO: 2 kg, S: 6 kg/ha. 
Iar pentru 1.000 kg boabe, cu producţia corespunzătoare de paie, orzul consumă în medie, între:
 24 - 29 kg N, 11 - 13 kg P2O5 , 21 - 28 kg K2O, MgO: 1.5-2 kg și S: 5-6 kg/ha.

Epoci de aplicare:
- îngrăşămintele complexe la pregătirea patului germinativ;
- îngrăşămintele azotate se aplică în proporţie de până la 50% înainte de semănat, iar diferenţa în timpul iernii, pe sol îngheţat, sau la desprimăvărare, până la jumătatea lunii martie.
- Când doza calculată pentru aplicare pe vegetaţie depăşeşte 100 kg N/ha se fracţionează în 2-3 aplicări, pentru a mări gradul de absorbţie şi pentru evitarea pierderilor prin levigare.
Fertilizarea cu sulf: pentru acoperirea nevoilor de sulf cel mai ieftin ar fi folosirea sulfatului de amoniu, dar se aplică mai greu, pentru că se prezintă sub forma de cristale fine, ca o pulbere, care se împrăştie cu dificultate şi nu trebuie împrăştiat când plantele sunt umede sau îngheţate.
• Există însă îngrăşăminte complexe granulate, care se aplică uşor, şi conţin sulf în proporţie de 13.5% exprimat în SO3.
• Ele au şi marele avantaj că pot fi folosite atât pe solurile bazice, cât şi pe solurile acide iar forma de granule asigură uniformitate sporită la împrăştiere. 
Păioasele de toamnă au nevoie de 5-6 kg S pentru a produce o tonă de seminţe şi producţia vegetala aferentă.
• Astfel de îngrășământ complex este Azomureş NPK-16:16:16, care conține potasiul sub formă de K2SO4.
Echivalența în substanța activă unui astfel de îngrășământ mineral complex/100 kg este de:
- 16 kg N + 16 kg P2O5 + 16 kg K2O + 13.5 kg SO3
• Prin aplicarea unui astfel de îngrășământ mineral, bazat chiar pe asigurarea necesarului de azot sau fosfor, se asigură automat și sulful ușor absorbabil.

Pentru evitarea levigării se poate proceda la fracționarea aplicării îngrășămintelor complexe cu sulf:
• doza de jumătate la pregătirea patului germinativ și aplicarea cantității rămase la desprimăvărare.
În vederea obținerii rezultatelor scontate prin aplicarea eficientă a îngrășămintelor minerale:
Îngrășămintele cu N se fracționează astfel: 
• 30% din doza la pregătirea patului germinativ
• 30% la desprimăvărare când temperatura medie zilnică depăşeşte 50 C.
• Diferența la alungirea paiului
Aplicarea fracţionată a azotului măreşte şi eficienţa celorlate îngrăşăminte minerale.

Dozele de fosfor și de potasiu sunt cuprinse între 60 și 180 kg/ha, respectiv între 80-120 kg/ha
• Îngrășămintele cu fosfor și potasiu se aplică obligatoriu ca fertilizare de bază 
• În majoritatea cazurilor, este bine să se fertilizeze cu fosfor și potasiu înainte de semănat. 
• Este recomandată aplicarea îngrăşămintelor minerale pe arătură. Astfel în urma lucrărilor de pregătire a patului germinativ plăntuţele tinere găsesc foarte repede fosforul din straturile superficiale. 
• Nefertilizarea cu fosfor (în special pe solurile slab aprovizionate), penalizează puternic producţia. 
Sursa azomures

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sper sa putem comenta impreuna

Stramosii

Stramosii